Om oss

Nytt koncept inom betalning

Interpay är ett ungt företag med många års samlade erfarenheter inom områden som korthantering, datainsamling och säkerhet. Med vårt koncept erbjuder vi er möjligheten att kanalisera alla era betalflöden till ett gemensamt rapport- och administrationsverktyg som ger en enkel översikt av hela värdekedjan.

Ni som vill veta mer om oss, våra tjänster och produkter är välkomna att maila oss för mer information. Just nu söker vi dessutom fler partners och återförsäljare.

Kassan i betalterminalen revolutionerar handeln

Att handeln är under stark förändring är tydligt. Nu lanseras mobila allt-i-ett terminaler i Sverige.
Enligt Douglas Oest som är affärsutvecklingsansvarig på Interpay AB som säljer flera mobila betal- och kassaterminaler i Sverige, har vi bara sett början på förändringarna i hur vi kommer handla.
Flexibilitet och hög service blir allt viktigare konkurrensmedel och nya mobila allt-i-ett-terminaler är viktiga verktyg för att klara det. Terminalerna är på väg att påverka en mängd verksamheter. I vissa verksamheter kommer traditionella kassalinjer finnas kvar, men i andra kommer det fungera väldigt annorlunda och flexiblare.
Det har funnits hybrider I många affärer blir butikspersonalen en slags personal shopper som går runt tillsammans med kunden.
Under ett sådant butiksbesök blir det mer naturligt att ha en bärbar allt-i-ett-terminal jämfört med att gå till en stationär kassaapparat för att avsluta transaktionen. Douglas Oest pekar på att det funnits hybrider med vissa av funktionerna som finns i de mobila allti-ett-terminalerna som lanseras i Sverige.

Många fördelar

De nya terminalerna har en oerhört mycket större bredd vad gäller funktioner och använder en öppen Androidmiljö för programinstallationer, tvärt emot tidigare hybrider som använde udda programspråk i låsta miljöer. I terminalerna som kommer nu, kommer företag kunna lägga ner hela kassan och även andra kompletta program. Vad är fördelarna med det? Jo för en verksamhet som exempelvis en restaurang blir den mobila kassan kopplad till beställningar som går till bar och kök. Den som serverar kommer slippa onödigt spring genom att hela beställningen och betalningen genomförs direkt vid gästernas bord.
När apparaten används av en chaufför eller konduktör inom lokaltrafiken kan den användas för betalningar, biljettscanning och även för att fotografera och skicka servicerapporter så att reparatörer och städpersonal snabbt får information om sådant som behöver åtgärdas.
Det här öppnar upp för helt nya affärsmodeller, säger Douglas Oest. Inledningsvis har Douglas märkt ett extra stort intresse inom restaurangbranschen. Serveringspersonalen kommer kunna arbeta betydligt mer effektivt med hjälp av terminalen. Användningsområdena är breda.
vårdsektorn är en sektor som visat intresse. Där underlättar allt-iett-terminalerna vid hembesök och mobil verksamhet.
Inom transportsektorn har vi till och med påbörjat pilotprojekt.

Styrkan med Android

Enkelheten har stor betydelse med Android som operativsystem finns den viktiga flexibiliteten för att få ner de program som användaren behöver i terminalen. Handlaren kontrollerar själv vilka program som kommer att finnas på enheterna och dessutom när i tiden uppdateringarna ska ske. På så sätt kommer man ifrån problemet att någon i personalen skulle kunna ladda ner underhållningsappar eller sociala medier på enheterna som skulle kunna äventyra säkerheten och innebära problem med virus. På de här enheterna ska det enbart finnas arbetsappar.
Enkelheten är det som kommer ha störst betydelse för de här mobila allt-i-allo terminalernas genomslag.

Ett konkret sätt att ge service

Responsen vi har fått är hur otroligt enkelt det är att få ner de program man behöver till enheterna, säger Douglas Oest. Enheterna fungerar även off-line och kassatransaktioner och betalningar kan buffras. Det sker på det sätt som lagen kräver. Den totala friheten att kunna hantera just den sortens betalningar som kunden föredrar, vare sig det är kortbetalning, Swish, faktura etcetera i samma enhet är ett konkret sätt att ge era kunder ännu bättre service.

Reportage i Mediaplanet
Av Lars Carlén