Castles MP200

  • Säker och robust betalterminal med pekskärm
  • Hanterar kontaktlösa kort från Mastercard och Visa
  • Kommunicerar via WiFi
  • Tillgång till alla inlösare via Interpay PSP
  • För integration med kassasystem via nätverket
  • Bygger på beprövad Linux-arkitektur